Gå til innholdet

Hafnia - Det beste av to verdener

Vi starter dekning av produkttankselskapet Hafnia Limited med en kjøpsanbefaling.

Produkttankskip er en undergruppe av oljetankere som i motsetning til råoljetankere (som f.eks. Frontline) frakter raffinerte produkter. Råolje brukes i liten grad i sin naturlige form, men behandles i raffinerier til en lang rekke kjemiske produkter, som igjen fraktes til ny videreforedling eller direkte bruk. Produkttankskip er typisk mindre i størrelse enn skipene som frakter råolje.

Hafnia børsnotert

Seks år etter at aksjen begynte å handles i gråmarkedet (OTC) ble Hafnia notert på Oslo Børs 8. november 2019. Selskapet hadde da fusjonert med BW Groups produkt-tankere i en transaksjon som sikret BW Group aksjemajoriteten i selskapet. Også etter børsnoteringen holder BW ca 70% av aksjene i Hafnia, noe som sikrer tilgang til finansiering på svært gode betingelser på grunn av hovedeiernes kjente soliditet. (For mer om dette, se tidligere artikkel, Hafnia børsnoteres).

Hafnia eier i skrivende stund 91 produkttankere av ulik størrelse, og opererer ytterligere ca 80 skip som eies av eksterne parter. Den samlede størrelsen på denne poolen gjør Hafnia til verdens ledende i dette segmentet, og fremheves som en betydelig fordel for å sikre best mulig samlet operasjonell utnyttelse av flåten. 

Vår vurdering

Hafnia oppnådde ca 8% egenkapitalavkastning (ROE) gjennom et vanskelig første halvår i 2019. Av konkurrentene var det kun TORM som kom nær dette tallet, mens alle US-noterte konkurrenter viste til tap i perioden. Som nevnt over bidrar den samlede flåtestørrelsen, samt tilgang til finansiering på gode betingelser positivt til denne kapitalavkastningen, men Hafnia er også kjent for rett å slett å være flinke på flåtedrift. Vi tror selskapets track-record vil fortsette å være god på dette området, noe som burde bidra til at aksjen kunne prises på høyere multipler enn sammenlignbare selskaper.

Egenkapitalavkastning (ROE) Hafnia vs. peers

For øyeblikket scorer Hafnia slik på prisingssammenligninger med sektoren.

  • P/E 2020e på 3,3x vs. Produkt-peers på 5,2 og tanksektoren på 4,2x
  • EV/EBITDA på 20e 4x vs. Produkt-peers på 4,7 og tanksektoren på 4,4x
  • P/NAV 20e på 0,71x vs. Produkt-peers på 0,81x og tanksektoren på 0,8x

Vi benytter en verdsettelsesmetode med fokus på årsslutt 2020 NAV, som kombinerer både inntjening det kommende året og utviklingen i stålverdiene. Basert på dette sterter vi dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 36 (USD 4) på Hafnia. Vi tillegger her ingen verdi til pool-operasjonen de styrer, men dette burde kunne legge ytterligere NOK 1-2 kroner til selskapsverdien med forsiktige antagelser.

For en full gjennomgang av selskapet, sektoren og prisingsmetodikken, se vår analyse:

 Initiation of coverage: Hafnia Limited – Best of two worlds

Har du ikke tilgang til våre analyser? Benytt deg av nykundetilbudet under, og få full tilgang med aktiv konto hos Pareto. Se også våre egne kurtasjeklasser spesielt tilrettelagt for deg som handler mye/ofte, eller har en større portefølje av aksjer og fond.

Kilde for toppbildet: Hafnia Limited

Please note that Pareto Securities acted as Global Book-runner in the November 2019 listing of Hafnia Ltd.​


Spesialtilbud til nye kunder hos Pareto Securities

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

hafnia

Meld deg på vårt nyhetsbrev