Gå til innholdet

Attraktivt prisede Sparebanker

Ny sektorrapport for Sparebanker ute nå. SOR og SRBANK er våre favoritter.

Vi gjør generelt få endringer i våre estimater etter at bankene nå har levert tall for første kvartal 2016. Sparebanken Sør trekkes frem som Pareto sin foretrukne kandidat i sektoren med ca 50% oppside til vårt kursmål på NOK 95.

Begrensede estimatendringer etter Q1

Justert for noen engangseffekter rapporterte sparebankene tall omtrent på linje med hva vi hadde forventet. Vi gjør relativt små estimatjusteringer etter rapporteringssesongen, med unntak av MING der beregnet lånetap for 2016 økes og forventet utbytte justeres noe ned. 

Kursbevegelser siden forrige sektorrapport fører til noen endringer av anbefalinger, selv om kursmålene holdes fast. Vi syns sektoren generelt virker attraktivt priset på en gjennomsnittlig pris/bok på 2016-estimater på kun 0,7. Sparebanken Sør (SOR) fremheves som en foretrukken kandidat med pris/bok 0,56X P/B'16e og en forventet egenkapitalavkastning på rett under 10%. Selv med usikkerhet knyttet til bankens oljerelaterte eksponering syns vi også SRBANK er svært interessant med dagens prising. Etter våre beregninger har banken nok kapital til både å tåle vesentlig høyere tap, og oppfylle økte kapitalkrav fremover.

Vi oppgraderer Jæren Sparebank og Indre Sogn Sparebank til "kjøp" fra "hold" og samtidig Høland og Setskog Sparebank til "hold" fra "selg". Samtlige oppgraderinger kommer som følge av svake kursbevegelser på egenkapitalbevisene, som nå gir mer rom opp til kursmålene. 

God kapitaldekning

Etter fortrinnsrettsemisjonen i Sandnes Sparebank, som gjennomføres i disse dager, anser vi at alle de større bankene har nok kapital til å oppfylle myndighetenes krav til en kjernekapitaldekningsgrad (CET1) på minimum 14-15% innen utgangen av 2016. Blant de mindre bankene anser vi fortsatt at HSPG og NTSG trolig vil velge å hente ny kapital.

Se vår sektorrapport Norwegian Savings Banks Quarterly Review for en deltaljert gjennomgang og estimater for hver enkelt bank.

Obs: Pareto gjennomfører i skrivende stund en fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank

Toppbildet er fra Pixabay.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Ny analyse av 13 sparebanker

22.03.2016 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

Attraktivt prisede Sparebanker

26.05.2016 av Karl Oscar Strøm basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

3 siste fra Pareto:

SRBANK

SOR

MORG

MING

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.