Gå til innholdet

Aker BP - Sterk vekst i inntjening og utbytte

Aker BP er en av våre favoritter på norsk sokkel. Gitt den sterke produksjonsveksten prises aksjen faktisk lavere nå enn ved inngangen til 2017.

Oljeselskapet Aker BP har vært en av vinnerne på Oslo Børs det siste året med en kursoppgang på 55,7% mot indeksens 18%. I tillegg har selskapet betalt et utbytte på 9,41 per aksje, noe som i forhold til kursen for 1 år siden tilsvarer ytterligere 6,63% og dermed tar årsavkastningen opp til 62,3%, nær 3,5 ganger børsindeksen. En oppgang på 25% i oljeprisen gjennom året har naturligvis gitt medvind, men produksjonsveksten og oppkjøp har også vært avgjørende. Er oppsiden nå tatt ut, og aksjen overpriset? Nei, mener våre analytikere. Det har vært klare drivere bak den positive kursutviklingen, og en sterk vekst i både inntjening og utbytte ventes å drive dette videre i tiden som kommer.

Økning i produksjon

Som vist på figuren under har selskapet hatt en betydelig produksjonsvekst de senere år. Fra 2016 til 2017 økte Aker BPs oljeproduksjon med 18%, og fra 2017 til 2018 beregnes produksjonen øke ytterligere 20%. Fra 2018 til 2019 ventes oljeproduksjonen å være stabil, før det gigantiske Sverdrup feltet kommer i gang for fullt i 2020. Utover dette er det særlig området «North of Alvheim» i selskapets utviklingsportefølje som ventes å bidra betydelig fra 2022 og utover.

Totalt har selskapet ambisjoner om å doble dagens produksjon til 330.000 fat olje pr dag de 5 årene frem til 2023. Dette fra feltutbygginger som i følge selskapet selv har en snitt break-even pris på under USD 30 pr oljefat. Selskapets eierandel i Sverdrup sikrer allerede 30% produksjonsvekst fra 2020, et tall det knytter seg lite risiko til. Vi estimerer for øvrig en produksjon 6% over selskapets guiding inneværende år grunnet betydelig satsning på «infill dilling» (tilleggsbrønner på eksisterende felt), noe som har bidratt til at Aker BP har løftet sin produksjonsguiding to år på rad.

Økende utbytte

Selskapet betaler kvartalsvise utbytter, som for siste 12 måneder summerer seg til 9,41 NOK. For 2018 som helhet ventes utbyttet være 10 kroner, og det er guidet en økning på ca 20% årlig, noe som vil gi NOK 17 i 2021. Dette tilsvarer i følge våre beregninger en 70% utbetalingsgrad av fri kontantstrøm gitt en oljepris på USD 70/fat. Ser en utbyttet i forhold til dagens aksjekurs vil utbytteyielden ventes øke fra 4,7% til 7,8% over årene 2017 til 2021.

Selskapets netto gjeld utgjør for øyeblikket 17% av total selskapsverdi (EV), noe som f.eks. er lavere enn for Statoil. Dette gir et solid fundament for videre investeringer i vekst gjennom investeringer eller oppkjøp. En solid balanse gir også lav finansieringskost ved opptak av ytterligere gjeld, for tiden har selskapet en netto fundingkost på rundt 2-3% etter skatt.

Betydelig oppside i verdivurderingen

Vi beregner en NAV (net asset value) på NOK 209 pr aksje for Aker BP, noe som betyr at aksjen nå handles rett i overkant av pris/NAV 1. Aksjen er med dette faktisk billigere priset enn i 2017, og det er ca 30% oppside til gjennomsnittlig 2017 P/NAV-multippel. Skulle man priset Aker BP til samme multippel som den mest sammenlignbare konkurrent Lundin Petroleum, vil oppsiden være nær 60%.

Aker BP er nå et mellomstort oljeselskap, og vi mener de fortjener en prisingspremie gitt den sterke vekst i produksjon, fri kontantstrøm og utbytte i tiden fremover. Vil man sammenligne aksjen med prisingen til de store oljeselskapene, vil en FCF-yield  på 8% i 2020-2024 forsvare en aksjekurs på nær NOK 290. 

Vi har en kjøpsanbefaling på Aker BP og et kursmål på NOK 270.

Mulige triggere for aksjen

  • Oppjustering av produksjonsguiding
  • Økende oljepris
  • Valg av utbyggingskonsept for North of Alvheim
  • Innvannende oppkjøp
  • Fokus på relativ prising mot konkurrenter (Lupe, Oil Majors)

Aktuelle risikofaktorer

  • Lavere oljepriser
  • Kostnadsinflasjon i leverandørindustrien
  • Skuffende leteresultater

 

Se siste selskapsanalyse på våre nettsider her: Aker BP - Sending consensus to Valhall
Og newsflash: Aker BP - 30-60 mill boe discovery in Alvheim area - NOK 3-4/share impact

Våre analytikere produserer forøvrig en rekke selskaps- og sektor oppdateringer hver dag. Mer info om hvilke analyser du kan få fra Pareto finner du her.

Kilde for toppbildet: Aker BP Valhallplattformene på Valhallfeltet

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Analyser kan leses på nett, eller mottas på e-post umiddelbart ved publisering. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Relaterte artikler:

akerbp

Meld deg på vårt nyhetsbrev