Gå til innholdet

10 grunner til at vi liker Aker BP

Aker BP er vår favoritt i Oljesektoren. Her ser du hvorfor.

Aker BP er vår favoritt i en svært vanskelig periode for en allerede upopulær oljesektor. Vi tror aksjen vil by på høy avkastning for de som orker å sitte gjennom en turbulent tid for både verdensøkonomien og oljeprisen. Under er en oppsummering av de viktigste grunnene til vårt syn:

De overlever fint 2-3 år med lave oljepriser og kommer derfor til å være her når dette er over. Det er også naturlig at dette selskapet klarer seg gitt at de startet med en veldig solid balanse, har positiv operasjonell kontantstrøm på under USD 10/fat og kan senke investeringene slik at selskapet oppnår nøytral kontantstrøm på rundt USD 20/fat eller lavere de neste årene. Vi er heller ikke bekymret for brudd på lånebetingelsene.

De får ikke varig skade på produksjonsprofilen. Sverdrup fase 2 er nok til å holde produksjonen flat til og med 2023 selv etter kuttene som må til for å oppnå positiv fri kontantstrøm på Brent USD 20/fat.

De vil ha høy og lønnsom organisk vekst når oljeprisen igjen tillater det. Aker BPs utbyggingsportefølje har en IRR på 20-25% (før gjeldsfinansiering) på Brent USD 50/fat og er stor nok til å doble selskapets produksjon. De guidet tidligere 12% CARG de neste syv årene, hvilke andre selskaper kan vise til noe lignende på Oslo Børs? Tallene over ser også bort fra at kostnadene/effektivitet sikkert vil ytterligere vil forbedres nå som betyr enda høyere avkastning i fremtiden.

De har en fornuftig tilnærming til risiko. Grepene de har tatt inneværende år inkludert at fremtidige utbytter skal vurderes løpende mener vi er helt riktig. Vi vil heller ha eksponering mot et selskap som opprettholder en solid balanse enn et med høyt utbytte som alle kan se at ikke er opprettholdbart over tid. Da får de heller betale ekstraordinære utbytter senere. Gitt hva selskapet allerede har levert er vi trygge på at det blir nok utbytter / «aksjonærfokus» i Aker BP også i fremtiden. Tilstedeværelsen av BP som storaksjonær med deres erfaring og fokus på en sterk balanse sammenlignet med de fleste mindre oljeselskaper er sannsynligvis også positivt.   

De er lavt priset. Det er forholdsvis greit å regne seg til NOK 200-250/aksje per aksje med basis både i kontantstrøm og NAV hvis vi antar en «normalisert» oljepris på USD 50-60/fat. Vi syns derfor det er en betydelig margin of safety i aksjen nå.     

De har falt mer enn sammenlignbare selskaper som Equinor (19%) og Lundin Petroleum (18%) uten at vi finner gode grunner til at de burde det. Aker BP har en lavere langsiktig «break-even» oljepris, mer kostnader i NOK, mindre gass eksponering og ingen eksponering mot fremvoksende markeder. Dette bør være positivt vs Equinor. Lundin er et fantastisk selskap, men handler allerede på langt høyere prising enn Aker BP. De vil ha ca like mye gjeld ved utgangen av 2020 (Aker BP har mindre gjeld nå) og kostnadsforskjellen er ikke så stor (USD 7-8/boe vs 4/boe) etter skatt.

De har en beviselig evne til å bygge aksjonærverdier over tid. Selv om oppkjøpene har fått mye av oppmerksomheten bør man ikke glemme hva de har levert operasjonelt (Alvheim området er det beste eksempelet og produserte 70-80% mer i 2019 enn vi la til grunn når det ble kjøpt i 2014). Hva de fikk til gjennom sist nedtur var også fantastisk for aksjonærene. Vi satser ikke på at de får til noe lignende nå (det viktigste er å passe på verdiene de allerede har), men det er en potensiell oppside.   

Mindre viktige positive og negative faktorer

  • 60% av H1’20 volumet er sikret på Brent 56/fat. Hvis oljeprisen er USD 20/fat for resten av året vil de realisere USD 30/fat eller mer. 
  • Kostnader i NOK (opptil 75% ifølge selskapet) og inntekter i dollar.
  • Skattesystemet i Norge tar store deler av smellen i perioder med levere oljepriser sammenlignet med andre regioner i verden. Aker BP kommer for eksempel ikke til å betale skatt i andre halvår 2020 på dagens oljepriser.
  • De blir sett på som aggressive av mange investorer grunnet utbyttepolitikken de har hatt tidligere. Dette blir de straffet for i perioder som dette og er nok med på å skape den muligheten vi ser nå. Det skal også sies at vi ikke er helt enig i markedets oppfatning av hvor aggressiv utbytte politikken faktisk har vært gitt oljeprisene på rundt USD 50-60/fat når det ble annonsert, men det er annen mindre relevant diskusjon nå. 

Siste fulle analyse (23. mars 2020) finner du på vår kundeweb her.

Som aktiv kunde hos Pareto Securities får du full tilgang til vårt analyseprodukt. Se mer om hva dette inneholder, og hvordan du får tilgang her


Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Kilde for toppbilde: AkerBP, Valhall flanke nord (fjernstyres fra Valhall)

Meld deg på vårt nyhetsbrev