Gå til innholdet

Belåning av investeringer

Belåning og kredittramme kan gi deg muligheten til både å ta større langsiktige posisjoner, samt reagere raskt på muligheter i markedet.

Verdipapirfinansiering og aksjekreditt kan øke din kapasitet til både kortsiktig og langsiktig aksjehandel, og riktig brukt kan dette gi betydelig høyere avkastning over tid. Kostnader til belåning og en systematisk økning av risikoen i din portefølje gjør imidlertid at dette verktøyet må benyttes med forsiktighet. Vi viser deg her hvordan det virker, og hva du må gjøre for å komme i gang.

Lave renter gir lav kapitalkostnad

De siste års makroøkonomiske klima kan oppsummeres med historisk lave renter i de fleste utviklede markeder, inkludert Norge og Sverige. Formålet med dette fra sentralbankens side er å stimulere til vekst og investeringer, samt å få opp prisstigningen (inflasjonen) til bankenes uttalte mål på 2,5% i Norge og 2% i Sverige. Myndighetene ønsker rett og slett at vi skal låne penger, og legger forholdene til rette for det. For investorer innebærer dette en meget lav finansieringskostnad, og dermed gode muligheter til å kunne benytte lånt kapital for å få ekstra avkastning på sine investeringer.

I følge Statistisk Sentralbyrå var tolvmånedersveksten i den norske konsumprisindeksen 2,1% i mai 2017. Flere banker tilbyr samtidig renter på huslån på ca 2,3%, og av dette kan du for øyeblikket trekke fra 24% på skatten. Slår man sammen inflasjon og rentefradrag betyr dette at låntager i disse dager får betalt 3520 kroner for hver million han/hun låner i såkalt «reelle» (inflasjonsjusterte) termer. Dette er sterk stimulans inn i økonomien, noe som også er hensikten fra myndighetenes side. Mange benytter denne muligheten til å investere enda mer i bolig i form av hus, hytter og leiligheter. Dette er vel og bra, men med mindre man sikter mot å drive utstrakt utleievirksomhet er fast eiendom noe som årlig koster deg penger og ikke gir deg penger. Løpende kontantstrøm er negativ til vedlikehold, forsikring, finansiering og liknende.

Slikt sett er det mer fornuftig å benytte tilgjengelig belåning til å kjøpe aksjer eller obligasjoner så lenge disse kan forventes å gi en høyere avkastning enn din finansieringskostnad. Man kan enten kjøpe disse verdipapirene direkte, eller gjennom det store utvalget av fond og ETF’er

Økt handelsramme med aksjekreditt

Intradagskreditt er et låneprodukt spesielt egnet for kortsiktige tradere. Etablerere man dette vil din kapasitet til å ta posisjoner intradag kunne dobles innenfor intervallet 100.000 til 4 millioner, og du kan benytte den til både long- og shorthandel. Samtidig vil du med en slik avtale kunne handle aksjer basert på de belåningsgrader aksjene har. På de mest omsatte aksjene som f.eks. Statoil er belåningsgraden 85%. Dette betyr at du kun trenger 15% egenkapital i margin for å handle den intradag. Det sier seg selv at dette kan gi deg store muligheter som trader, men at du samtidig må være svært nøye med å styre din risiko, noe som er nærmere beskrevet i innlegget «risikokontroll er nøkkelen til suksess». Det er ingen kostnad knyttet til å benytte intradagskreditt, annet enn kurtasjen for selve handelen. Først om man holder en belånt posisjon over natten vil det bli belastet en rente.

Verdipapirfinansiering for mer langsiktige investeringer

Verdipapirfinansiering er et mer langsiktig låneprodukt. I Pareto kan vi tilby slike lån til en årlig rentekostnad fra 4,5% og oppover avhengig av kundeforhold. Verdipapirfinansiering kan brukes til å holde større poster av aksjer, obligasjoner og fond enn du kan med ren egenkapital, eller den kan brukes til raskt å frigjøre likviditet for å forfølge markedsmuligheter.

Hvor mye du kan øke dine plasseringer ved hjelp av verdipapirfinansiering avhenger av investeringsobjektenes belåningsgrad, og hva du har i porteføljen fra før. For enkeltaksjer varierer belåningsradene mellom 0% og 85%, mens de for fond er 70% eller 80%. I begge tilfeller er disse fastsatt etter en risikovurdering, og kan endres uten varsel.

Eksempel 1: Du har 1 million kroner i kontanter på din konto, og får innvilget en kreditt med en ramme avhengig av din økonomiske situasjon. Du ønsker å kjøpe Norsk Hydro, Marine Harvest og DNB for et likt beløp. Alle disse har 80% belåningsgrad. Du vil da måtte stille med minimum 20% sikkerhet, noe som i teorien kan øke din kapasitet fra 1 million til 1/0,2 = 5 millioner.

Eksempel 2: Du har en fin langsiktig portefølje av verdipapirfond, og ligger fullinvestert med markedsverdier for 1 million. Fondene har en belåningsgrad på 80%, noe som gir en verdi i forhold til sikkerhetsstillelse på 800.000,-. Du vurderer markedsmulighetene som svært gode og ønsker å doble din fondsbeholdning i de samme fondene. Dette kan lett gjøres med verdipapirkreditt, og du låner i så fall ytterligere en million. Klarer du mer enn 4,5% avkastning på den lånte kapitalen på 12 måneder, har du tjent på dette.

Eksempel 3: Du har noen langsiktige aksjeposter du er fornøyd med, og ligger fullinvestert i markedet. Du ønsker dog å ha muligheten til å kunne delta på plasseringer og børsintroduksjoner uten å måtte selge dine eksisterende aksjer for å frigjøre kontanter. En låneavtale gir deg denne friheten, og den koster deg ingen ting før du velger å benytte den.

Risiko ved belåning

En åpenbar risiko ved å låne er at du ikke klarer å oppnå en avkastning på kapitalen som overstiger rentekostnaden (fratrukket skatt), og dermed taper penger på din belånte investering. Med dagens rentenivå er denne risiko kanskje mindre enn den har vært historisk, men dette har også presset prisen på «trauste og sikre» investeringer opp til uvante nivåer.

En mer umiddelbar risiko kan oppstå ved å ligge helt på grensen av hva man kan låne, altså ved å utnytte sin lånekapasitet maksimalt. Da vil ethvert fall i kursen på aksjene kunne resultere i en «margin call» fra megleren, der du må innbetale mer sikkerhet eller selge aksjer for å tilfredsstille kravene til sikkerhet. I perioder med bratte kursfall i aksjer kan dette føre til en selvforsterkende spiral, og egenkapitalen vil da minke fort. Om du sitter maksimalt belånt i et indeksfond med 80% belåning og indeksen faller 20% over natten er din egenkapital nullet ut. Risikoen for dette er liten, men den er ikke null. Slikt har skjedd, men ekstremt sjeldent. Krakket i 1987 var et slikt tilfelle.

I sum kan man si at det å ha innvilget en ramme for verdipapirfinansiering og aksjekreditt ikke i seg selv øker din risiko, men gir deg større fleksibilitet til å kunne reagere raskt på markedsmuligheter uten å først frigjøre annen kapital. Om du velger å bruke aksjekreditt til å handle for større beløp enn med ren egenkapital vil dette øke din risiko, og stille større krav til god risikokontroll. Riktig brukt er imidlertid avkastningsmulighetene store.

Slik kommer du i gang

Hos Pareto er det nå kun 1 avtale som er nødvendig for å kunne etablere verdipapirfinansiering og aksjekreditt. Denne gir deg samtidig mulighet for å kunne gjøre shorthandel. Du finner avtalen her, på våre sider om verdipapirfinansiering.

Pareto gjennomfører selvsagt en grundig kredittvurdering av kunden. Der ser vi spesielt på vi på kundens inntekt (betalingsevne) og kundens verdijusterte egenkapital (formue).

Vi er som alle andre meglerhus i Norge forpliktet av verdipapirloven til å vurdere hvilke investeringstjenester og finansielle instrumenter som egner seg for kunden. Kunden må derfor gjennomføre en egnethetstest. Kunder som har investeringsmål med lavere risikoprofil enn det som aksjekreditt innebærer vil ikke bli tilbudt produktet. Våre aksjemeglere gjennomfører også en egen samtale med kredittkunden før kunden blir klarert for aksjekreditt. I samtalen får kunden en del spørsmål og man går gjennom risikoen ved produktet sammen med kunden. Basert på samtalen blir det gjort en konkret vurdering om kunden har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for aksjekreditt.

I våre vilkår for aksjekreditt har vi også krav til diversifisering av porteføljen. Dersom ett verdipapir (utenfor OBX indeksen) utgjør mer enn 50 % av markedsverdien blir belåningsgraden til det aktuelle verdipapiret redusert lineært i forhold til hvor mye aksjen overstiger 50 % av samlet markedsverdi av belåningsbare verdipapirer. 

Nytt fra høsten 2017: Vi kan også tilby belåning i tilknytning til Aksjesparekonto. Se beskrivelse i videoen du finner på denne nettsiden.

Kunder med aktiv konto hos Pareto Securities har full tilgang til alle våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

 

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.