Gå til innholdet

Økt aktivitet på norsk sokkel

Gjennomgang av situasjonen på norsk sokkel, som vist på Paretos Oil & Offshore konferanse.

Olje-produksjonen på norsk sokkel er som vi alle vet av stor betydning for landet, både gjennom Statens direkte inntekter fra salg av egen olje og beskatning av oljeselskapenes produksjon, men også indirekte gjennom all den aktivitet oljenæringen fører med seg i leverandørindustrien. Disse ringvirkningene er foruten å være knyttet til selve oljeproduksjonen og videreutvikling av eksisterende felt, særlig avhengig av nivået på oljeletingen.

Uten leting som resulterer i betydelige nye felt vil oljeproduksjonen som kjent falle. I grafen under viser det mørkeblå feltet nåværende oljeproduksjon fra eksisterende felt, og den forventede nedgang (decline) disse vil ha fremover i tid. Toppen ble nådd ved nær 3,5 millioner fat hver dag på tidlig 2000 tall, og norsk sokkel produserer nå ca 2 millioner fat olje daglig. I tillegg produseres det mye gass. Lyst blått område i diagrammet viser ventet økt produksjon fra kommende nye felt, og det grå feltet viser gigantfunnet Sverdrup.

For å unngå et betydelig fall i fremtidig oljeproduksjon selv med Sverdrup i full drift, og med økt fokus på å få mere ut av eksisterende felt, kommer man ikke utenom at det er nøvendig med mer oljeleting. Man må lete, og finne (Matteus 7.7) dersom fremtidige oljeinntekter skal sikres.

Lite letesuksess senere år

Etter de store funnene på 70- og 80-tallet er det som vi ser av grafen under først og fremst funnet av Sverdrup i 2011 som virkelig har vært stort. 

Det spesielle med Sverdrup var at det ble funnet midt i mellom eksisterende felter i en del av Nordsjøen som ble antatt som svært moden. Vi kan ikke utelukke liknende hendelser i tiden fremover, og de vil i såfall være svært velkomne. Det virker dog mest sannsynlig at nye funn vil bli gjort i områder som hittil har vært lite utforsket. På norsk sokkel betyr dette særlig de enorme områdene i Barentshavet, som det nå knytter seg stor spenning til. Foreløpig har leteprogrammene der oppe gitt få resultater i form av kommersielt lønnsomme forekomster, som vi ser av oversikten under. Men vi er ennå i en tidlig fase, og det er viktig å huske at sannsynligheten for funn er ca 15% på hver letebrønn. 

Nytt skatteregime gir boost til oljeleting

Det nye beskatningssystemet som ble innført i 2005 innebærer i praksis at Staten betaler 78% av letekostnadene til selskapene på Norsk sokkel, mot at de får 78% av inntektene i oljeskatt når produksjon settes i gang. Som Olje- og Energiminister Søviknes forklarer i denne kronikken sikrer dette symmetri i incentivene når prosjekter vurderes, og sørger for størst samfunnsmessig nytte. Dette kan vi også se av statistikken for leteaktiviteten på norsk sokkel. Den skjøt kraftig fart etter introduksjonen av det nye skatteregimet, og selv om den har kommet ned de siste år som følge av oljeprisfallet ligger vi fortsatt på et høyere nivå enn i de fleste av årene forut for ordningen.

Modellen sikrer at det blir langt billigere for oljeselskapene å letebore, og når det blir gjort funn vil Staten raskt få tilbake sine utlegg. 

For mer informasjon om de enkelte selskaper innen oljeleting, oljeproduksjon og oljeservice, se gjerne oppsummeringen av presentasjoene fra Paretokonferansen her:

Oil & Offshore Conference - Key Takeaways

 Toppfoto: Marit Hommedal, Statoil

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

 

 

Relaterte artikler:

Hovedpunkter fra Paretokonferansen

18-09-2017 av Karl O. Strøm basert på analyser fra Paretos analyseavdeling

Paretopodden ep.11 Oljemarkedet

02-06-2017 av Karl O. Strøm intervjuer Trond Omdal

stl

akerbp

lupe

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash