Gå til innholdet

Månedsportefølje

Paretoporteføljen falt 0,4% i mars, mens referanseindeksen OSEBX endte ned 1,8%, og porteføljen økte dermed sitt forsprang til indeks hittil i 2018. For april bytter vi hele 6 av porteføljeaksjene. Ut går AKVA, BWLPG, GOGL, SCHA, STL og WWL, mens vi tar inn KOMP, MHG, NAS, ODL, SNI og SPOL.

I den fulle porteføljerapporten for april vil du finne ytterligere kommentarer på de enkelte aksjer fra vår analyseavdeling. Ønsker du å motta porteføljeendringene og kommentarer på e-post? Fyll ut skjemaet nederst på siden. Dette er gratis, og du får porteføljeendringene før børsåpning den første handelsdag hver måned.

PS: Det lages også en svensk Paretoportefølje fra våre analytikere i Stockholm. Du kan abonnere på denne porteføljen via dine analyseinnstillinger. Utenlandske aksjer kan gi et fint tilskudd til din portefølje.

Paretoporteføljen nå

Om vår modellportefølje

​Paretoporteføljen består av 6-10 norske aksjer og oppdateres på månedlig basis. Beholdningene tas inn og ut og justeres i størrelse på de oppgitte datoer i rapporten. Porteføljen er egnet som en modellportefølje for investorer som ønsker å følge opp investeringene sine selv. Fyll ut skjemaet under, og vi sender deg porteføljenrapporten gratis hver måned.

Jeg vil motta månedsporteføljen