Gå til innholdet

Månedsportefølje

Vår modellportefølje hadde en samlet utvikling på linje med referanseindeksen i oktober, med +2,97% for Paretoporteføljen og +3,05% for OSEBX. Hittil i år er porteføljen nå opp 14,8%, litt bak utviklingen for Hovedindeksen på 18,0% etter en noe svak start på året. For november bytter vi ut store deler av porteføljen, og går fra 10 til 8 aksjer. Ut går HLNG, PROTCT, QEC, SALMNOFI, SSO og SUBC. Inn kommer FLNG, LSG, NAS, SNI og WWL.

I porteføljerapporten for november vil du finne ytterligere kommentarer på de enkelte aksjer fra vår analyseavdeling. Ønsker du å motta porteføljeendringene på e-post? Fyll ut skjemaet nederst på siden. Dette koster ingen ting, og du får porteføljeendringene før børsåpning den første handelsdag hver måned.

PS: Fra februar 2017 startet vi også opp en svensk Paretoportefølje, styrt fra vår analyseavdeling i Stockholm. Denne er pr. 1.november opp 25,7% hittil i år, mot OMXSGI opp 12,6%. Du kan abonnere også på denne porteføljen via dine analyseinnstillinger.

Paretoporteføljen nå

Om vår modellportefølje

​Paretoporteføljen består av 6-10 norske aksjer og oppdateres på månedlig basis. Beholdningene tas inn og ut og justeres i størrelse på de oppgitte datoer i rapporten. Porteføljen er egnet som en modellportefølje for investorer som ønsker å følge opp investeringene sine selv.

Porteføljerapport november 2017
Porteføljerapport oktober 2017
Porteføljerapport september 2017
Porteføljerapport august 2017
Porteføljerapport juli 2017
Porteføljerapport juni 2017
Porteføljerapport mai 2017
Porteføljerapport april 2017
Porteføljerapport mars 2017
Porteføljerapport februar 2017
Porteføljerapport januar 2017
Porteføljerapport desember 2016

Jeg vil settes på e-post liste for Månedsporteføljen