Gå til innholdet

Månedsportefølje

Paretoporteføljen var opp 1,33% i april, mens referanseindeksen OSEBX steg 1,43%. Hittil i år er vår portefølje opp 1,5% og indeksen opp 2,0%. For mai bytter vi ut halve porteføljen. HLNG, KID, NAS, ODL og PROTCT tas ut, mens AKERBP, AMSC, MHG, TGS og XXL kommer inn.

Se porteføljerapport for mai under for ytterligere kommentarer. Ønsker du å motta porteføljeendringene på e-post? Fyll ut skjemaet nederst på siden.

PS: Fra februar startet vi også opp en anbefalt portefølje i Sverige, styrt fra vår analyseavdeling i Stockholm. Hittil i år er denne opp 8,1%, omtrent på linje med referanseindeksen. 

Paretoporteføljen nå

Om vår modellportefølje

​Paretoporteføljen består av 6-10 norske aksjer og oppdateres på månedlig basis. Beholdningene tas inn og ut og justeres i størrelse på de oppgitte datoer i rapporten. Porteføljen er egnet som en modellportefølje for investorer som ønsker å følge opp investeringene sine selv.

Porteføljerapport mai 2017
Porteføljerapport april 2017
Porteføljerapport mars 2017
Porteføljerapport februar 2017
Porteføljerapport januar 2017
Porteføljerapport desember 2016

Jeg vil settes på e-post liste for Månedsporteføljen