Gå til innholdet

Nytt i WebTrader - Handel i før- og etterbørs USA

Vi åpner nå for handel i før- og etterbørshandelen i USA, samt lanserer mulighet for stop-loss i det amerikanske markedet.

Det har lenge vært mulig å handle i før- og etterbørs, samt legge stop-loss i USA hos oss, men dette har kun vært tilgjengelig i vår mest avanserte handelsplattform, Infront Active Trader. Nå åpner vi for dette også i den populære WebTrader, og gjør dermed disse mulighetene tilgjengelige for et mye større publikum.

Handel i før- og etterbørs

De ordinære åpningstidene for handel på de amerikanske børsene er fra 15:30 til 22:00 norsk tid. Elektronisk handel i amerikansknoterte aksjer er dog relativt utbredt også utenom disse åpningstidene, ikke minst fordi mange av de US-listede selskapene er notert også på andre markedsplasser i Europa og/eller Asia. Vi gjør det nå mulig å handle elektronisk i USA både i før- og etterbørs. Slik gjør du det:

Velg en amerikansk aksje (her f.eks. Tesla), og klikk på knappen Kjøp/Selg. Klikk på "Vis avansert" i ordrebildet, og velg GTX fra menyen "Gyldig til". Dette betyr at ordren er gyldig i førbørs-sessionen, og i ordinær handel. Alle slike ordre slettes etter sluttmatch i USA 22:00, så om man vil handle også i etterbørs må man legge en ny GTX ordre. Den vil da være gyldig frem til 22:55. Etterbørshandelen i USA pågår noe lengre enn dette (til 02:00 norsk tid), men vi stenger 22:55. 

Viktige tidspunkt:

  • 10:00 Førbørshandel starter opp i Europa
  • 15:30 Ordinær børsåpning - GTX-ordre gjelder fortsatt
  • 22:00 Børsslutt - Alle ordre slettes
  • 22:00 Nye GTX-ordre kan legges
  • 22:55 Vi stenger for handel. Alle etterbørs-ordre slettes

OBS: Det er viktig å vite at det normalt er mye mindre handel i før- og etterbørs, og at tynnere volum vil påvirke prisbildet. 

Stop loss i USA

Stop-loss i USA fungerer på samme måte som i de øvrige markeder. Du legger inn et trigger-nivå, og dersom dette prisnivå brytes vil ordren bli aktiv og gå i markedet. Du kan legge både limit- og markedsordre. OBS! Stop-loss ordre er kun gyldige i ordinær handel på de amerikanske børsene. Ikke i før- og etterbørs handel.

For å klargjøre: På en "Stop Market" ordre må du i feltet "Trigger price" fylle ut den pris som utløser at ordren blir sendt til markedet. Om du f.eks. ønsker å selge dersom TSLA bryter 275, må du legge 274,95 som Trigger price. Ved første omsetning på eller lavere enn dette vil ordren gå i markedet, og da som en "markedsordre", dvs uten limit

Markedsordre er greit på mindre aksjeposter, eller dersom det er mye handel (og dermed tynne spreader mellom kjøp- og salgskurser). Det er også mulig å legge stop-loss som limit ordre. Da velger man "Stop Limit" fra listen over avanserte ordretyper. Her må du da fylle ut både en Trigger price (som avgjør når ordren går i markedet), og en limit på selve ordren. Vær oppmerksom på at limitordrer kan risikere å bli liggende igjen uten å bli fullstendig utført, dersom markedsprisene beveger seg bort fra din limit. Har du f.eks. tenkt å selge 1000 TSLA med limit 275,90 dersom den faller under 275,95 kan du risikere å ikke få solgt alt (eller noen ting). Prisen kan (teoretisk) hoppe fra f.eks. 275 og forbi din limit svært raskt. Ta derfor dette i betraktning, og legg inn noe slack på dine limiter.

Som for øvrige ordre er standard gyldighet på stop-loss ordre inneværende dag, men du kan legge lengre gyldighet under avanserte ordreparametre. Kontakt evt. vårt online team for manuell ordreutførelse ved større og mer kompliserte ordre. 

WebTrader er gratis første 3 måneder for alle nye kunder hos Pareto (obs, sanntidskurser i USA koster ekstra). Om du trader aktivt i markedet kan imidlertid topproduktet Infront Active Trader være et mer naturlig valg. Ta kontakt med vårt online-team om du ønsker en samtale om hvilke handelsprodukter og prismodeller som passer best for deg. 

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.