Gå til innholdet

Nå kan du åpne Aksjesparekonto

Hos Pareto kan du allerede nå opprette Aksjesparekonto og være klar til lanseringen 1. september 2017. Slik gjør du det.

Åpne Aksjesparekonto (ASK)

Er du ikke kunde hos Pareto Securities må du først bli kunde, noe som gjøres på få minutter med Bank-ID. Når kundeforholdet er etablert vil du enkelt kunne opprette Aksjesparekonto. Kontoen blir aktiv 1. september, og du vil da kunne overføre eksisterende aksjer og fond til kontoen.

Eksisterende kunde i Pareto Securities:

Som privatkunde trenger du kun signere en tilleggsavtale (Kundeavtale – aksjesparekonto). Dette gjør du etter at du har logget inn med brukernavn og passord, og avtalen finner du på forsiden etter innlogging. Det koster ingenting ekstra for å ha ASK i tillegg til din vanlige konto, og du vil ha tilgang til den via dine samlede kontosider.

Dersom du kun er foretakskunde men ønsker en ASK må du opprette et privat kundeforhold. Vennligst registrer deg med Bank-ID på reg.paretosec.com. Når din privatkonto er opprettet kan du logge inn og signere tilleggsavtalen (Kundeavtale – aksjesparekonto) som du finner link til på forsiden.

Slik virker Aksjesparekonto

 • Du kan plassere både aksjer og fond på kontoen. Som en overgangsordning vil det i en begrenset periode (foreløpig ut 2017) være mulig å overføre eksisterende beholdning av aksjer og fond inn til kontoen uten at dette utløser gevinst-beskatning. Du kan dermed samle alle dine aksjer og fond på Aksjesparekonto hos Pareto.*
 • Gevinster fra kjøp og salg av aksjer og fond på en ASK vil ikke bli beskattet underveis, men kun når man tar gevinstene ut fra kontoen. Fradrag for tap vil likeledes bli motregnet mot gevinster innenfor kontoen.
 • Du oppnår skattemessig skjermingsfradrag på det innskutte beløp**. 
 • Kapital du plasserer inn på kontoen kan tas ut igjen (med tillegg for skjermingsfradrag) uten å utløse skatt. Først når alle innskutte penger er tatt ut vil eventuelle ytterligere uttak komme til beskatning.
 • Ordningen gjelder kun for aksjer og aksjefond. Fond må ha en aksjeandel på minst 80% for å omfattes av ordningen. Det betyr at kombinasjonsfond, rentefond, obligasjoner og liknende rentepapirer må holdes utenfor.
 • Du kan enkelt overføre hele eller deler av innholdet på en ASK fra en tilbyder til en annen.
 • Det blir mulig å ha ASK hos flere tilbydere, men kun en konto hos hver enkelt tilbyder.
 • Kun aksjer,  ETF'er og fond registrert i EØS-området vil bli mulig å ha på kontoen.
 • Utbytte for aksjer eller fond du har liggende på kontoen vil bli beskattet årlig.
 • Du kan plassere kontanter på kontoen, men du vil ikke kunne få rente på disse.

* Instrumentene må være av typen som er godkjente for ASK. Ta kontakt med oss på 24 13 39 39 ved spørsmål om dette.
**Skjermingsgrunnlaget fastsettes til det laveste innskudd på kontoen i løpet av inntektsåret, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Dette betyr at få og store innskudd er skattemessig mer gunstig enn mange små.
  

Aksjesparekonto hos Pareto

Vi ønsker å være det naturlige valget for deg som handler aktivt i markedet, og tilbyr derfor ledende handelsteknologi, bred fundamental analysedekning og lave priser for aksjehandel. Hos oss skal du ha de beste verktøy for å oppnå god avkastning over tid.

Med Aksjesparekonto hos Pareto vil du kunne handle aksjer og ETF'er innenfor EØS-området, og velge mellom flere hundre fond i vårt fondssenter. Du kan også øverføre mange fond til din ASK som ikke er på våre lister. Kontakt oss ved spørsmål om konkrete fond.

Forøvrig vil de samme betingelser gjelde ved ASK som ved øvrige kontotyper hos Pareto. Det betyr at alle kunder med aktiv konto får tilgang til våre analysetjenester, og at de vanlige priser for handel og handelssystemer gjelder. 

Pris Aksjesparekonto

 • Opprette og inneha Aksjesparekonto hos Pareto: Gratis.
 • Flytting av Aksjesparekonto: Pris ikke fastsatt *
 • Handel og handelssystemer: Samme priser som for vanlig konto. Samlet aktivitet og innehav på samtlige konti du administrerer (privat, AS og ASK) teller i beregning for betingelser.

* Løsning for flytting av ASK konto er p.t. ikke avklart mellom aktørene. Pris blir fastsatt når dette er avklart, men vi vil tilstrebe å holde denne på et minimum.

Du kan nå samle dine fond og aksjer hos Pareto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.