Gå til innholdet

Sterk sluttspurt for Paretoporteføljen

Etter sterk oppgang i desember endte porteføljen opp 21,1% i 2017 mot Oslo Børs Hovedindeks +19,1%. Se de nye aksjene for januar her.

Året 2017 vil gå inn i historien som et av de vanskeligere årene for aktiv aksjeplukking. Oslo Børs Hovedindeks hadde riktignok et sterkt år, med en oppgang på hele 19,1 %. Oppgangen var dog ikke bred, men dominert av et fåtall indekstunge selskaper. Av de 68 aksjene som inngår i OSEBX var det kun ca 1/3 som gjorde det bedre enn indeksen på årsbasis, mens et nesten tilsvarende antall faktisk hadde en negativ kursutvikling gjennom året. Median-avkastningen var kun ca 12% for 2017, mens den markedsvektede indeks altså steg 19,1 %. Dette kan forøvrig være hovedforklaringen til at så mange aktivt forvaltede aksjefond har gjort det svakere enn indeks i 2017.

Paretoporteføljen er en aktivt forvaltet portefølje, der våre analytikere trekker frem de kandidater blant aksjene vi følger som ansees å ha best potensial i den kommende måneden. Også vår portefølje lå noe bak indeks store deler av året, i hovedsak som følge av en svak periode i andre kvartal.

En sterk utvikling i desember, med oppgang på 5,3 % mot OSEBX +2,2 %, medførte at porteføljen likevel slo indeks i 2017 med totalt 21,1 % oppgang mot Hovedindeksens 19,1 %. Som vi ser av den historiske oversikten under er det nå kun 2 år siden 2002 der vår portefølje har hatt en svakere utvikling enn referanseindeksen.

Paretoporteføljen nå

For januar 2018 gjør vi en del utskiftninger i porteføljen. Ut går Archer, Avance Gas Holding, FLEX LNG og Subsea 7. Inn kommer Grieg Seafood og Protector Forsikring. Vi går dermed fra 10 aksjer med 10 % vekting i hver til 8 aksjer med 12,5 % vekt i porteføljen. Se full porteføljerapport her. Paretoporteføljen for januar 2018 er dermed slik:

Om Paretoporteføljen

Paretoporteføljen er en eksempelportefølje satt sammen av vår analyseavdeling utifra det univers av norske aksjer Pareto har fundamental analysedekning på. Dette er ikke å anse som en personlig investeringsanbefaling, da det er noe kunder selv må finne ut av eller eventuelt ta i samtale med sin megler. Den til enhver tid oppdaterte portefølje og porteføljerapport kan du finne på denne nettsiden. Om du ønsker å motta vår portefølje på e-post den første handelsdagen hver måned, kan du også sette deg opp på dette ved å fylle ut skjemaet på den nevnte nettsiden.

Vi ønsker alle investorer et godt nytt investeringsår.

PS: Paretos analytikere i Stockholm lager også en svensk Paretoportefølje. Det svenske aksjemarkedet er som kjent mye større enn det norske, og har en helt annen næringsstruktur. Kostnadene ved å handle aksjer på tvers av landegrensene er lave, og vi har mange kunder som handler i flere utenlandske markeder. Den svenske Paretoporteføljen kan du se på våre svenske nettsider, eller du kan motta den på e-post ved å sette deg opp på dette under dine analyseinnstillinger på vår kundeweb.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Analyser kan leses på nett, eller mottas på e-post umiddelbart ved publisering. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.