Gå til innholdet

Sparebank 1 Østlandet børsnoteres

Du kan tegne egenkapitalbevis i noteringen på Oslo Børs her.

Oversikt over transaksjonen:

Utsteder Sparebank 1 Østlandet (SPOL).
Listing Listing av egenkapitalbevis på Oslo Børs.
Tilbud Opp til 26.845.638 egenkapitalbevis selges fra eksisterende eiere, inkludert Stiftelsen, i tillegg utstedes nye egenkapitalbevis for brutto opp til 200 millioner NOK rettet mot bankens ansatte.
Indikativ pris NOK 74,50 til NOK 82,00 pr egenkapitalbevis, tilsvarende en samlet verdsettelse av SPOL's utstedte egenkapitalbevis på mellom NOK 7,9 og NOK 8,7 milliarder. OBS: Nytt fra 08.06: Indikativ pris snevres inn til mellom NOK 76 og 78,50, ref. melding fra selskapet.
Overtildelingsopsjon Opp til 10% av tilbudet.
Fri flyt Antatt fullt salg av alle tilbudte egenkapitalbevis, samt de som tilbys til de ansatte, ventes fri flyt å bli mellom 28,1% og 30,6% av egenkapitalbeviskapitalen (antatt full utnyttelse av overtildelingsopsjonen).
Dokumentasjon Prospekt datert 26. mail 2017.
Tilretteleggere Pareto Securities AS , Sparebank 1 Markets og Swedbank. 
Tidsplan:  
Start tegning 29. mai 2017 09:00
Slutt tegning for retail investorer 9. juni 2017 12:00
Slutt tegning for institusjonelle investorer 9. juni 2017 16:30
Tildeling 12. juni 2017
Betaling 14. juni 2017
Levering 14. juni 2017
Start handel 13. juni 2017


Det understrekes at dette kun representerer en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon fins i Prospektet som er utatbeidet i forbindelse med børsnoteringen. Dette finner du ved linken nedenfor.

For ytterligere detaljer (prospekt) og online tegning, klikk her.

Kunder med aktiv konto hos Pareto Securities har full tilgang til alle våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.