Gå til innholdet

Samle dine investeringer på Aksjesparekonto

Nå kan du overføre aksjer og fond til Aksjesparekonto hos Pareto. Det gir mange fordeler.

Lanseringen av Aksjesparekonto i Norge åpner for muligheten til enkelt å samle alle dine investeringer samme sted. Her er de mest åpenbare fordelene, slik vi ser det:

Riktig fordeling av kapital over tid

Myndighetene ønsket å gjøre det lettere for privatpersoner å spare langsiktig i aksjer ved å innføre en kontotype som forenklet og utsatte gevinstbeskatningen, noe man tidligere kun oppnådde gjennom å starte eget investeringsselskap (AS). Før var det mange som kvidde seg for å selge posisjoner i aksjer og fond som man har kjøpt for lenge siden, og som lå med betydelige gevinster. Det er kjedelig å måtte skatte av denne gevinsten dersom kapitalen fortsatt er ment for langsiktige investeringer.

Med det nye systemet på plass forsvinner disse innvendingene, og man kan uten å måtte ta skattemessige hensyn plassere pengene i det som virker mest attraktivt i dagens situasjon. Selskaper forandrer seg, fond forandrer seg, og markeder forandrer seg over tid. Det som var et godt valg i 2006 er ikke nødvendigvis det du ville kjøpt i 2017. Det kan også hende at en post kjøpt for lenge siden kan ha blitt uforholdsmessig stor i forhold til resten av porteføljen. En re-balansering kan da være på sin plass, og med Aksjesparekonto er det lett å gjøre dette.

Stort utvalg aksjer og fond er viktig

For å kunne bytte til noe annet er det en forutsetning at du bruker en leverandør som har tilgjengelig for handel både det verdipapiret du ønsker å selge, og det du ønsker å kjøpe nytt. Pareto lanserte i sommer et fondssenter der du nå kan handle de fleste av de fond som er tilgjengelig for private investorer i Norge. Det er derfor stor sjans for at fond du har kjøpt andre steder kan flyttes til din Aksjesparekonto hos oss. Ta kontakt dersom du ikke finner ditt aktuelle fond, så ser vi om vi kan få det på plass raskt.

Vi ser godt utvalg i fond som et naturlig tillegg til vår sterke posisjon innen handel i enkeltaksjer, der vi tilbyr elektronisk handel i hele 14 markeder: Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Nederland, Belgia og Sveits. Av disse er det de europeiske (minus Sveits) som i hovedsak har flest aksjer som kan handles på Aksjesparekonto pga kravet om at selskapene skal være hjemmehørende innen EØS. 

Bedre oversikt over risiko og avkastning

Flytter du dine eksterne beholdninger inn til Aksjesparekonto hos Pareto vil alle dine verdipapirer kunne sees samlet og i sammenheng på samme konto. Vårt mest avanserte handelsplattform, Infront Active Trader, har i siste versjon fått en ny og oppgradert porteføljefunksjon. Du kan der i tillegg til å se samlet avkastning og risiko på din portefølje, også vurdere den opp mot valgfrie referanseindekser og hente ut annen interessant informasjon. Også på portefølje- og kontosidene i WebTrader og på våre vanlige nettsider er nye spennende oversiktssider under utvikling, noe som vil gjøre det lettere å sette sammen og styre en optimal portefølje fremover. Samlet kontooversikt finner du selvsagt også i vår mobilapp.

Overføring av aksjer fra vanlig konto hos Pareto til Aksjesparekonto kan du enkelt gjøre elektronisk inne på dine kontosider. Der ligger også skjema for flytting av aksjer og fond som ligger hos andre banker og meglerhus. Du finner full oversikt på våre overføringssider. Vi har også laget denne instruksjonsvideoen.

Økt handelsramme gir fleksibilitet

Stadig flere av våre kunder inngår en kredittavtale tilknyttet sin konto hos oss. Verdipapirkreditt kan sees på som en ubenyttet kassakreditt, eller et fleksibelt ramme-lån. Denne kan utvide din handelsramme og dermed dine muligheter betydelig, og koster ingen ting annet enn en løpende rente når den benyttes.

Verdipapirkreditt kan benyttes til delvis lånefinansiering av langsiktige poster i aksjer eller fond, den kan benyttes til kortsiktig intradag trading uten å måtte holde en kontant-buffer, eller den kan benyttes til hurtig å kunne reagere på markedsmuligheter som dukker opp, f.eks. emisjoner og aksje-nedsalg.


For en innføring i Aksjesparekonto, se denne video.

Skjermingsfradrag

Beholdninger av aksjer og fond du holder over årsskiftet gir rett til skattemessig skjermingsfradrag. Dette er et bunnfradrag som skal sikre at den avkastning du kunne oppnådd ved en sikker, passiv kapitalplassering unndras fra ekstra beskatning. Om du eksempelvis realiserer en gevinst på 10% i et fond, og har eiet det i 1 år der skjermingsfradraget var 1%, vil det kun være 9% av gevinsten som er grunnlag for beskatning. Skjermingsrenten fastsettes hvert år av Skatteetaten, og du kan finne historiske skjermingsrenter på denne link. For 2016 var denne renten 0,4%.

Om du har alle dine beholdninger på samme konto blir det lett å beregne skjermingsrenten også. I forhold til Aksjesparekonto har myndighetene bestemt at det er «minste innskudd» i løpet av et år som skal telle som skjermingsgrunnlag det året. Det kan derfor lønne seg å flytte inn så mye som mulig av din beholdning samtidig, slik at skjermingsgrunnlaget blir så stort som mulig. Myndighetene har indikert at alt som flyttes inn i løpet av en 2-ukers periode ansees som «samtidig».

Aksjesparekonto hos Pareto gir deg

  • Mulighet for riktigere fordeling av kapital i de mest spennende investeringer
  • Bedre oversikt over samlet risiko og avkastning i din portefølje
  • Blant bransjens største utvalg av både aksjer, ETF’er og fond
  • Tilgang til ledende handelsteknologi, tilpasset dine behov
  • Mulighet for belåning og mer fleksibel handelsramme
  • Samling av skjermingsfradrag, og enkel skatterapport

Slik oppretter du aksjesparekonto hos Pareto

Om du ikke er kunde allerede må du bli kunde her. Det tar kun et par minutter ved bruk av BankID. Det er dog en fordel å gå igjennom "egnethetstesten" online også, da denne legger grunnlag for hvilke verdipapirer og tjenester du kan benytte. Når konto er opprettet (normalt dagen etter hos oss), vil du kunne logge inn og opprette en Aksjesparekonto tilknyttet din vanlige konto hos oss. Du finner en link/banner for dette både på forsiden og på kontosiden når du har logget inn.

Skal du opprette aksjekreditt/verdipapirbelåning tilknyttet dine konti hos oss, eller ha mulighet til shortsalg (fra vanlig konto) må du også fylle ut søknad om Verdipapirkreditt

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.