Gå til innholdet

Handel i utlandet

Det er ingen grunn til å stoppe ved riksgrensen når du skal handle aksjer. Hos Pareto kan du nå handle i 14 ulike markeder, som til sammen dekker ca 80% av verdens kapitalmarked.

Handel i følgende markeder

Vi tilbyr elektronisk handel i verdipapirer notert på børsene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Nederland, Belgia og Sveits til svært konkurransedyktige priser. Til sammen utgjør disse markedene ca 80% av den samlede verdien av børsnoterte verdipapirer i verden. Pareto håndterer vekslingen til og fra utenlandsk valuta slik at oppgjøret skjer i norske kroner.* 

Aksjer, Fond og Tradingprodukter

Hos Pareto kan du handle i alle verdipapirer som er notert på disse børsene. Det betyr at du i tillegg til aksjer har tilgang til et meget stort utvalg børshandlede fond (ETF'er) og tradingprodukter (ETN'er). Dette muliggjør en komplett portefølje for enhver investor og for ethvert markedssyn.

Hvordan handle i utlandet

I våre webtjenester kan du handle i Norge, Sverige, Danmark og Finland. For å få tilgang til kursinformasjon og handel i alle øvrige markeder benytt våre våre apper, den nyutviklede Web Trader eller topproduktet Infront Active Trader. Forsinkede kurser er gratis og inkludert i disse produktene, mens sanntidsinformasjon må bestilles. Se prislisten for sanntidsinformasjon fra diverse utenlandske markeder.

Både Infront Active Trader, Web Trader og våre apper for iPhone, iPad og Android kan du teste gratis i 1 måned uten noen forpliktelse. Les mer om våre handelstjenester her.

Når du handler via appene, Web Trader eller Active Trader er også mer avansert aksjehandel mulig. Blant mulighetene er handel i førbørs og etterbørs i USA, stop-loss i USA og click-trading. Ikke all funksjonalitet er tilgjengelig i alle kanaler. Se de respektive produktsidene for detaljer.

Se vår prisliste for kurtasjesats i hvert enkelt utenlandsk marked. Foruten å tilby elektronisk handel i 80% av verdens kapitalmarked kan du via telefon handle aksjer på de fleste av verdens børser. Ta kontakt med vårt meglerbord på telefon 24 13 39 39.

* Pareto veksler dine handler automatisk før børsåpning neste handelsdag, om ikke noe annet er spesifikt avtalt.