Gå til innholdet

Obligasjonskreditt - Belåning av portefølje

Som et tillegg til vår obligasjonshandel kan Pareto Securities i samarbeid med Pareto Bank tilby finansiering av utvalgte high-yield obligasjoner notert i Norge eller i utlandet.

Fordeler med obligasjonskreditt:

  • Frigjør likviditet i egen obligasjonsportefølje
  • Gir økt eksponering og handlefrihet i obligasjonsmarkedet
  • Ukentlige statusrapporter per e-post med beholdningsoversikt og kursutvikling på obligasjonene i porteføljen

Kriterier for å få obligasjonskreditt:

  • Solid kjennskap og forståelse for obligasjoner og risikoen i disse
  • Minimum fem obligasjoner fra ulike utstedere i den belånte porteføljen
  • Obligasjonene skal være godkjent av Pareto Bank
  • Maksimal eksponering på 30 % av porteføljen i en enkelt obligasjonsutsteder

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Pareto Bank på telefon 24 02 81 50 eller e-post vp@paretobank.no.

Obligasjonskreditt øker din eksponering i markedet, og dermed risikoen for tap. Produktet er egnet for investorer som godt forstår risikoen ved dette, har solid kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet og særlig obligasjoner.