Gå til innholdet

Aksjekreditt - Belåning av aksjeportefølje

Pareto Securities tilbyr en løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med tilgang til aksjekreditt kan du som investor ha en fleksibel finansiering av din portefølje, med muligheten til å øke eksponeringen i verdipapirmarkedet. Aksjekreditten kan benyttes til kjøp av aksjer og børsnoterte fond (ETF'er), i inn- og utland.* Avtaleverket åpner også for intradagskreditt og tilgang til shorthandel.

Med aksjekreditt hos Pareto Securities får du

  • Full oversikt over tilgjengelig kreditt i realtid
  • 100% automatiserte løsninger
  • Ingen løpende kostnader
  • Du betaler kun rente på benyttet låneramme
  • Inntil 85 % belåning i ett enkelt verdipapir
  • Mulighet for belåning på aksjer ved tegning i emisjoner
  • Hvert verdipapir har en fastsatt maksimal belåningsgrad - gitt et diversifiseringskrav

Her er vår prisliste for verdipapirkreditt

Slik søker du om aksjekreditt

For privatpersoner
Send inn skjema for aksjekreditt, siste lønnslipp og siste ligning. Last ned avtale for aksjekreditt privatperson (pdf)

For investeringsselskap
Send inn siste års regnskap, oppdatert balanse og oversikt over dagens verdipapirportefølje. Last ned avtale for verdipapirkreditt - foretak (pdf)

Belåningsgrader
Se våre belåningsgrader for norske aksjer (pdf)
Se våre belåningsgrader for utenlandske aksjer (pdf)
Se våre belåningsgrader for OTC-aksjer (pdf)

Å låne penger til aksjer kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Produktet egner seg for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

* Belåningsgrader og tilgang til belåning vil variere avhengig av kundetype og type verdipapir. Se mer i våre Forretningsvilkår.