Gå til innholdet

Kundeavtaler - Bli kunde hos Pareto

Dersom du har BankID kan du raskt og enkelt registrere deg som kunde online her.

PDF filene lastes ned, fylles inn, signeres og returneres oss med gyldig attestert kopi av legitimasjon *.

For å bli nettkunde må du fylle inn Kundeavtale - personkunder / Kundeavtale - foretak samt Kundeavtale Pareto Bank.

Standard kundeavtaler
Kundeavtale - personkunder Last ned (pdf)
Kundeavtale - foretak Last ned (pdf)
Kundeavtale Pareto Bank Last ned (pdf)
Legitimering:
ID skjema Last ned (pdf)
Tilleggsavtaler:
Overføringsfullmakt Last ned (pdf)
Belastningsfullmakt Last ned (pdf)
Handelsfullmakt Last ned (pdf)

Dersom du ønsker å flytte hele eller deler av din portefølje til oss, fyller du inn overføringsfullmakten. Belastningsfullmakt benyttes kun dersom du ønsker oppgjør fra ekstern bankkonto.

Avtaler ved verdipapirfinansiering:
Egenerklæringsskjema aksjekreditt Last ned (pdf)
Søknad shorthandel privat Last ned (pdf)
Søknad shorthandel næring Last ned (pdf)
Søknad intradagskreditt Last ned (pdf)

Søknader sendes sammen med siste lønnslipp og siste ligning. Selskaper skal sende med siste års regnskap, oppdatert balanse og oversikt over dagens verdipapirportefølje. Les mer i vår brosjyre om verdipapirfinansiering (pdf).

Aksjekreditt og intradagskreditt kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Shorthandel innebærer at man kan tape mer enn investert beløp. Produktene egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

Vilkår:
Alminnelige forretningsvilkår Last ned (pdf)

Utfylte kundeavtaler/søknader sendes oss per post:
Pareto Securities AS, Att: Aksjehandel på nett, Postboks 163, 4001 Stavanger

Har du spørsmål om utfylling av kundeavtaler, kontakt oss på telefon +47 24 13 39 39 eller e-post online@paretosec.com.

* Gyldig attestert kopi av legitimasjon med originalbekreftelse av Notarius Publicus/domstol, politi, bank, post, advokat, revisor eller andre institusjoner under tilsyn fra Finanstilsynet eller tilsvarende institusjon.